Bevorderen response op de gecombineerde opgave

ProfielfotoEvelien van de Veer 02-12-2017

Het sturen van een speciale envelop met een post-it met een persoonlijke boodschap erop leidde niet tot een hogere response op de gecombineerde opgave.

Onderwerp

Agro

Betrokken overheidsorganisatie(s)

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Gebruikte gedragstechnieken

Deadlines
Geheugensteuntjes
Opvallendheid
Persoonlijk maken
Wederkerigheid

A-selecte toewijzing aan condities?

Ja

Kanaal interventieconditie(s)

Brief

Aanleiding: kleine groep agrarische ondernemers dient geen gecombineerde opgave in

Jaarlijks leveren agrarische ondernemers gegevens aan voor onder andere subsidieaanvra­gen, landbouwtelling en mestwetgeving middels de Gecombineerde opgave. Een kleine groep dient geen gecombineerde opgave in, ondanks dat ze daartoe verplicht zijn. De vraag in dit onderzoek was of een speciale envelop met een opvallende post-it erop met een persoonlijke boodschap de respons bij deze groep kon verhogen.

Interventie: speciale envelop met opvallende en persoonlijke post-it

In de controle groep kreeg een groep ondernemers die in het voorafgaande jaar geen gecombineerde opgave had ingediend de standaard uitnodiging om de gecombineerde opgave in te dienen, met een kopje waarin het belang werd benadrukt (zie figuur 1). Deze groep ontving de brief in een standaard envelop.

Figuur 1:  standaardenvelop met kopje waarin het belang werd benadrukt

In de interventie groep kreeg men dezelfde brief maar in een speciale envelop (zie figuur 2). Hierop was een gele opvallende post-it gedrukt met de vraag om voor de deadline in te dienen. De post-it bevatte de volgende element

  • De post-it was opvallend, om zo de aandacht te trekken en de kans op het openen van de brief en de respons te verhogen
  • De post-it bevatte een persoonlijke boodschap/afzender om response te verhogen
  • Principe van wederkerigheid: De ontvanger werd bij voorbaat bedankt voor zijn/haar response.
Figuur 2: envelop met gele opvallende post-it 

Methode: RCT 

De interventie is getest in een gerandomiseerd gecontroleerd experiment. Een groep die in het voorgaande jaar was uitgenodigd voor de gecombineerde opgave  maar geen gecombineerde opgave had ingediend heeft op basis van random toewijzing één van beide enveloppen ontvangen. ( controlegroep N= 2943; interventiegroep N= 2943).

Resultaat: post-it interventie positief, maar niet significant effect

Het resultaat liet zien dat 4.7% meer ondernemers de opgave indienden als zij een envelop met post-it hadden ontvangen, vergeleken met de controle groep. Dit was een niet significant effect.

Impact: speciale envelop niet effectief voor bevorderen respons gecombineerde opgave

Het nulresultaat is niet toe te schrijven aan onvoldoende statistische kracht. Het leert dat, bij deze groep, een speciale envelop niet effectief is om de respons te verhogen. Mogelijk werkt het inzetten van gedragsinzichten beter bij herinnering ná de deadline dan bij het vooraf aanschrijven.

 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Bekijk ook

Cookie-instellingen