Betere bescherming tegen bermbommen

Ton van Driel 28-09-2020

Het ministerie van Defensie wilde de Malinese bevolking helpen zichzelf te beschermen tegen bermbommen. Daarom ontwikkelde het een programma op basis van onder meer een doelgroepenanalyse.

Onderwerp

Veiligheid

Betrokken overheidsorganisatie(s)

Ministerie van Defensie

Gebruikte gedragstechnieken

Opvallendheid
Persoonlijk maken
Sociale netwerken
Sociale normen

A-selecte toewijzing aan condities?

Nee

Kanaal interventieconditie(s)

In persoon (bv telefonisch of fysiek gesprek)
Overig

Aanleiding: Defensie wilde de Malinese bevolking beschermen tegen bermbommen

Het beschermen van de bevolking staat in het VN-mandaat van de MINUSMA-missie in Mali. Bermbommen richten veel schade aan onder de bevolking. Het bleek dat de explosieven die nog overal liggen, soms worden gebruikt als bermbom. Een groot probleem voor de veiligheid. Het ministerie van Defensie wilde de bevolking helpen zichzelf te beschermen tegen bergbommen.           

Interventie: posters en inzet lokale radiostation

Veel Malinezen kunnen niet lezen of schrijven. Uit een doelgroepanalyse bleek tevens dat de bewoners veel informatie mondeling verspreiden. Daarom is met behulp van posters met duidelijke tekeningen en het lokale radiostation het gevaar van bermbommen uitgelegd.

Methode: social salience

De gehanteerde methode is 'social salience': de redenen waarom mensen aandacht vestigen op bepaalde zaken. Bijvoorbeeld: welke woorden raken ene gevoelige snaar?

Resultaat: bevolking meldde locaties van explosieven

Resultaat van dit programma was niet alleen dat we veel steunbetuigingen en waardering kregen van de bevolking, NGO’s en de MINUSMA-organisatie, maar vooral ook dat we concrete locaties doorkregen van explosieven.

Impact: bijdrage aan het bestrijden van geweld

Waar de bevolking eerst bermbomlocaties niet meldde, werd dit na invoering van het programma wel gedaan. Deze vromen van gedragsbeïnvloeding dragen bij aan het bestrijden en voorkomen van gewelddadig en ongewenst gedrag.

 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Bekijk ook

Cookie-instellingen