Spijbelaars verleiden het tij te keren

Sprekers: Suzanne Plantinga, Daan Mager (Kantar Public) en Marjolein de Jong (Young Inspiration)

Hoe verleiden we spijbelaars om weer naar school te gaan?
Hoewel Nederland koploper is in Europa bij de aanpak van voortijdig schoolverlaten, komen er nog steeds ruim 20.000 Nederlandse jongeren per jaar van school zonder startkwalificatie.
De gemeente Rotterdam weet dat spijbelen daar een voorbode van kan zijn en wil daar iets aan doen. Wij laten je tijdens deze deelsessie zien waar het gedrag van Rotterdamse spijbelaars vandaan komt. Wat vinden zij eigenlijk van school en van spijbelen?  Wanneer is verzuim in hun ogen acceptabel en wanneer niet? En hoe kijken hun ouders daar tegenaan?
We zijn niet alleen het gesprek aangegaan met jongeren en hun ouders maar zochten ook naar achterliggende gedragsmechanismes die het spijbelgedrag verklaren. Tijdens deze deelsessie onthullen we hoe we dat deden en denken we graag samen met jullie na over interventies om vroegtijdig schoolverlaten in Rotterdam en elders tegen te gaan.

Over de sprekers

Daan Mager, expert gedragsbeïnvloeding
Daan is expert gedragsbeïnvloeding bij Kantar Public Consulting in Londen, na 8 jaar als onderzoeksadviseur bij Kantar Public (voorheen TNS NIPO) in Amsterdam te hebben gewerkt. Hij helpt klanten in de publieke sector wereldwijd met gedragsbeïnvloedingstrajecten, van de identificatie van een probleem tot en met de implementatie van een oplossing. Daan is gefascineerd door het verschil tussen wat mensen zeggen te willen en hun daadwerkelijke gedrag. Hij kan zich dagen vermaken met een stapel goed onderbouwde onderzoeksresultaten en de opdracht om kansrijke interventies te ontwikkelen, samen met alle relevante stakeholders.


Suzanne Plantinga, onderzoeksadviseur
Suzanne is onderzoeksadviseur bij Kantar Public (voorheen TNS NIPO) en heeft ruim 10 jaar ervaring met beleids- en communicatievraagstukken voor opdrachtgevers in het publieke domein. Zij werkt voor uiteenlopende opdrachtgevers en veelal in het onderwijsdomein.
Suzanne’s missie in projecten is altijd dat resultaten daadwerkelijk gebruikt worden om een organisatie in beweging te krijgen. Ze heeft er een hekel aan als opdrachtgevers niet kunnen aangeven wat ze met onderzoeksuitkomsten hebben gedaan, en begeleidt haar klanten dan ook het liefst tot ver na de oplevering van een rapport om keuzes te maken, beleid te concretiseren en volgende stappen te zetten.

Marjolein de Jong, jongerenexpert
Marjolein is eigenaar van Young Inspiration. Als jongerenspecialist werkt Marjolein in het mbo, hbo en de publieke sector aan goede manieren om jongeren te betrekken bij beleid en onderzoek. Marjolein heeft jarenlange ervaring met kwalitatief onderzoek onder jongeren met diverse achtergronden, waaronder migranten, mantelzorgers, mbo’ers, hbo’ers, vmbo’ers en schoolverzuimers. Vanuit onderzoek werkt ze aan strategie, beleid, workshops en advies waarbij ze klanten altijd uitdaagt door de ogen van jongeren te kijken naar hun vraagstuk.
Marjolein gelooft erin dat beleid of communicatie effectiever wordt op het moment dat je door de ogen van jongeren kijkt naar wat werkt. Zij krijgt energie als ze haar klanten met haar nieuwsgierige karakter kan ‘besmetten’.

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen