Een netwerk perspectief op attitudes en gedrag

Sprekers: Hannah Nohlen, Jonas Dalege (Universiteit van Amsterdam)

Veel interventies kampen met het probleem dat het informeren van publiek niet tot de gewenste attitude- en gedragsverandering leidt. Attitudes zijn moeilijk te beïnvloeden, mensen houden vast aan hun mening ondanks ontkrachtende informatie en de relatie tussen attitudes en gedrag is niet perfect.
In deze deelsessie stellen we een nieuwe theorie over attitudes voor, waarin informatie over een onderwerp gerepresenteerd wordt in een netwerk-structuur. Deze structuur kan helpen om attitudeverandering en de relatie tussen attitudes en gedrag beter te voorspellen.
In het tweede deel van deze sessie nodigen we de deelnemers uit om in discussie te gaan over de implicaties van deze aanpak voor gedragsverandering en het voorkomen van polarisatie van meningen.

Over de sprekers

Hannah Nohlen is universitair docent aan de Universiteit van Amsterdam en werkt bij de afdeling Sociale Psychologie. Zij richt zich in haar onderzoek voornamelijk op de invloed van attitude- en keuzeconflicten op gedrag en maakt gebruik van experimenteel lab- en veldonderzoek. Nohlen is afgestudeerd in Behaviour Science aan de Radboud Universiteit en gepromoveerd aan de Universiteit van Amsterdam. Ze werkte als postdoctoraal onderzoeker bij de University of Toronto in Canada.

Jonas Dalege werkt als PhD-kandidaat aan de Universiteit van Amsterdam bij de afdeling Sociale Psychologie en de afdeling Psychologische Methodenleer. Zijn onderzoek richt zich vooral op het toepassen van netwerk modellering en netwerk theorie op attitudes. Dalege heeft zowel zijn Bachelor Sociale Psychologie (cum laude) als ook zijn onderzoeksmaster Psychologie (cum laude) aan de Universiteit van Amsterdam behaald. Voordat hij aan zijn promotietraject begon was hij als onderzoeksassistent verbonden aan de afdeling Sociale Psychologie van de Universiteit Hamburg.

 

 

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen