Gedragslab: lessen van een gedragsteam

Spreker: Nick van Gaalen (AZ)

Over de spreker

Nick van Gaalen (ministerie van Algemene Zaken) is coördinator van het Gedragslab.  Hij zoekt dagelijks naar manieren om het toepassen van gedragskennis in overheidscommunicatie te stimuleren en is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van CASI: een communicatie-instrument dat helpt bij de gedragsanalyse en om onderbouwde keuzes voor strategieën en interventies te maken.

Deelsessie

De communicatiediscipline experimenteert in opdracht van de Voorlichtingsraad (VoRa) in 2017 en 2018 met een Gedragslab: een rijksbreed communicatieteam werkt aan drie communicatievraagstukken met een gedragscomponent.  
Drie teams van communicatieadviseurs, onderzoeksadviseurs en woordvoerders hebben CASI gebruikt voor het uitvoeren van een analyse van het gedrag, de doelgroep en de context en het ontwikkelen van gedragsinterventies. Zij hebben gewerkt aan een casus van het ministerie van Defensie over voeding, van Justitie en Veiligheid over agressie en geweld tijdens de jaarwisseling en van de Belastingdienst over het voorkomen van schulden door Kinderopvangtoeslag.
Tijdens de sessie delen deelnemers van het Gedragslab de geleerde lessen van dit experiment. Hoe zet je een gedragsteam op? Hoe organiseer je de samenwerking? Wat levert het op? Wat zijn succesfactoren? En wat zijn de valkuilen?

 

Nick van Gaalen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen