Keuzegedrag verzekerden: welke interventies zorgen voor (meer) bewust keuzegedrag onder inerte verze

Spreker: Roxanne van Giesen (CentERdata)

Het is voor veel consumenten teveel gedoe om jaarlijks hun zorgverzekering uit te zoeken en daarbij een bewuste keuze te maken: blijven ze bij hun huidige zorgverzekeraar of kunnen ze beter over stappen naar een andere zorgverzekeraar? Veel consumenten doen niets (blijven ‘inert’). Hoe komt dit? En wat kunnen we hier aan doen? In deze sessie gaan we in op barrières en drijfveren van consumenten om wel of niet te switchen van zorgverzekeraar. Daarna kijken we gezamenlijk naar wat we zouden kunnen doen om meer bewust keuzegedrag voor elkaar te krijgen. In het laatste deel bespreken we een gedragsexperiment, uitgevoerd tijdens het overstapseizoen in 2017: welke interventies kunnen inerten aanzetten tot het maken van een meer bewuste keuze voor blijven bij de huidige zorgverzekering of overstappen naar een beter passende zorgverzekeraar.

Over de spreker

Roxanne van Giesen werkt bij CentERdata als onderzoeker bij de unit Consumentenonderzoek van de afdeling Kwantitatieve Analyse. Ze is als onderzoeker en projectleider betrokken bij diverse projecten op het gebied van consumentengedrag. Centraal staat de vraag hoe consumenten beslissingen nemen en keuzes maken. Roxanne heeft diverse projecten voor de Europese Commissie uitgevoerd en voor verschillende Ministeries en bedrijven, bijvoorbeeld hoe gedragsinterventies zorgen voor duurzame voedselkeuzes en energiebesparingen. Roxanne studeerde in 2010 af in de Research Master Sociale en Gedragswetenschappen aan Tilburg University (sociale en economische psychologie). Na haar studie is ze promotieonderzoek gaan doen bij de Wageningen Universiteit naar attituden van consumenten ten aanzien van onbekende dingen, zoals nanotechnologie.

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen