Het hoe en waarom van korter douchen: directe feedback voor langdurige gedragsverandering.

Sprekers: Michel Handgraaf en Anouk Griffioen (Universiteit Leiden)

In onze interactieve workshop presenteren we eerst de resultaten van een recent onderzoek in ons Living Lab in The Student Hotel. Het betreft de installatie van een real-time feedback device (Amphiro) onder de douche, waarmee we een besparing van gemiddeld 17% op het energie- en waterverbruik onder de douche hebben bewerkstelligd. Bovendien bleek na het weer weghalen van het apparaatje dat een maand later nog steeds 10% minder energie werd verbruikt dan voor de plaatsing. Dat alles in een setting waarin de deelnemers niet betaalden voor hun energieverbruik en financiële besparingen dus geen rol speelden.
We gaan in op de redenen waarom deze vorm van feedback zo goed werkt. Daarna willen we graag met de deelnemers nagaan hoe we deze kennis kunnen toepassen op andere besparingsgebieden.

Over de sprekers

Dr. Michel Handgraaf (1971) promoveerde in 2004 aan de Universiteit Leiden op onderzoek naar de rol van eigenbelang, collectief belang en eerlijkheid in economische situaties. Zijn onderzoek richt zich voornamelijk op de verschillen tussen voorspellingen op basis van rationeel-economische theorieën en het gedrag dat mensen daadwerkelijk vertonen. In het verleden onderzocht hij de motieven die spelen bij verdeelbeslissingen, ethische beslissingen (liegen) en de rol van hormonen bij onderlinge afhankelijkheid. Momenteel doet hij lab- en veldexperimenten en survey onderzoek naar beslissingen die met het milieu en energieverbruik te maken hebben. Bij dergelijke beslissingen spelen onzekerheid, sociale aspecten en tijdsaspecten een belangrijke rol. Naast theoretische inzichten levert dit onderzoek ook praktische kennis over mogelijke beleidsinterventies op. Michel is Associate Professor bij Urban Economics aan de Wageningen Universiteit en Principal Investigator bij het ‘Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions (AMS)’. Hij leidt het Student Hotel Living Lab (zie www.energybehavior.com).

 

Anouk Griffioen (1990) werkt sinds 2014 aan haar promotieonderzoek bij de leerstoelgroep Urban Economics aan de Wageningen Universiteit. Anouk heeft een achtergrond in bedrijfskunde (BSc) en sociale psychologie (MSc). In haar onderzoek richt ze zich op het stimuleren van energiebesparend gedrag wanneer financiële prikkels afwezig zijn. Een groot deel van haar promotieonderzoek heeft ze uitgevoerd bij The Student Hotel, waar ze het effect van gedragsinterventies op objectief gemeten energieverbruik heeft onderzocht.

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen