Hoe kunnen we Nederland veiliger maken met inzichten uit de gedragswetenschappen?

Sprekers: Maureen Turina, Karin Bongers, Brenda Meijer, Ellen van den Berg en Esther J├Ągers (JenV)

Dit jaar is bij het ministerie van Justitie en Veiligheid een gedragsteam opgericht. Met het gedragsteam willen we stimuleren dat er meer gebruik wordt gemaakt van gedragsinzichten om effectiever beleid te ontwikkelen en uit te voeren.

In deze deelsessie presenteren we een casus op het gebied van sociale veiligheid, zoals overlast door publiek bij voetbalwedstrijden. Met behulp van EAST (Eenvoudig, Aantrekkelijk, Sociaal, Tijdig)-kaarten dagen we het publiek uit om mee te denken over mogelijke interventies.

Over de sprekers

Maureen Turina is projectbegeleider voor wetenschappelijk onderzoek bij het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatiecentrum en tevens coördinator gedragsinzichten voor het ministerie van Justitie en Veiligheid. Ze is gepromoveerd in de sociale psychologie. Binnen het ministerie van Justitie en Veiligheid adviseert ze over de mogelijkheden om gedragsinzichten toe te passen in beleid.

Dr. Karin Bongers is gepromoveerd in de sociale psychologie en eigenaar van Inspire to Act. Zij adviseert het ministerie van Justitie en Veiligheid bij het toepassen van gedragsinzichten in beleid. Samen met beleidsmedewerkers van dit ministerie en veiligheidsprofessionals in de lokale praktijk werkt zij aan de concrete toepassing van gedragsinzichten in het sociale veiligheidsdomein.

Ellen van den Berg is theoretisch psycholoog en werkt als strategie adviseur/ strategic consultant bij de Centrale Eenheid Strategie van het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV). Kernbegrippen in haar werk zijn organisatie-ontwikkeling, governance, opgavegericht werken en storytelling. Haar deelname aan het JenV-gedragsteam richt zich vooral op het genereren van bekendheid met  gedragswetenschappelijke inzichten en bevorderen dat die kennis binnen de JenV-organisatie wordt benut.

Esther Jägers is werkzaam bij de directie Veiligheid en Bestuur als beleidsmedewerker. Zij heeft politieke wetenschap gestudeerd aan de Universiteit Leiden. In nauwe samenwerking met gedragswetenschappers werkt zij aan de concrete toepassing van de gedragsinzichten binnen het veiligheidsdomein. 

Brenda Meijer volgde in het kader van haar studie Maatschappijgeschiedenis een minor sociale psychologie en nam haar fascinatie voor menselijk gedrag en hoe je dit kunt beïnvloeden mee in haar latere loopbaan bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Daar begon zij als behandelaar van asielaanvragen bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) maar ze werkt inmiddels al ruim 13 jaar als communicatieadviseur bij verschillende onderdelen en projecten van JenV. Daar maakt zij ook deel uit van het Gedragsteam JenV en van het interdepartementale Gedragslab dat in opdracht van de Voorlichtingsraad pilots ontwikkelt voor de toepassing van gedragskennis binnen overheidscommunicatie.

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen