Aanmelden nieuwe projecten BIN NL Kennisbank


Velden met een * zijn verplicht.

Let op:

Het formulier kon niet verzonden worden. Los de volgende punten op en verstuur het formulier opnieuw.

 

Let op: Het is helaas niet mogelijk om dit formulier tussentijds op te slaan. Om je voor te bereiden op het invullen van het formulier, hebben wij dit PDF-bestand gemaakt van het aanmeldformulier.

Enkele basisuitgangspunten voor opname van een project in de BIN NL-projectenbank en Rijk aan Gedragsinzichten zijn:

* Er is minimaal 1 interventie ontwikkeld en getest en/of uitgerold met toepassing van 1 of meerdere gedragstechnieken.
* Op basis van de resultaten is het mogelijk een uitspraak te doen over de interventie. Deze heeft wel of niet effect gehad.
* Het project wordt in principe ingediend door een medewerker van een overheidsorganisatie (rijk, gemeente, provincie of een door de overheid gefinancierde organisatie). Een wetenschapper verbonden aan een universiteit kan ook indienen, mits een overheidspartij betrokken is geweest bij het project (zij het als opdrachtgever of als directe stakeholder).

Ben je benieuwd hoe het project wordt weergegeven, neem dan een kijkje in de online projectenbank of de laatste uitgave van Rijk aan gedragsinzichten 2023

 


 

Gegevens contactpersoon

 

 

 

 

 

Projectbeschrijving

 

 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verdere projectinformatie

 

 

9a. Betrokken/verantwoordelijke overheidsorganisatie(s) (meerdere keuzemogelijkheden) *

 

 

9b. Onderwerp (meerdere aanvinkmogelijkheden) *

 

 

9c. Type onderzoek (meerdere opties mogelijk) *

 

 

9d. Is sprake van aselecte toewijzing aan condities (randomized control trial)? *

 

9e. Is een controlegroep gehanteerd die niet aan de interventie(s) is blootgesteld met gedragstechnieken? *

 

 

9f. Is er minimaal 1 interventieconditie uitgetest met een combinatie van minstens 2 verschillende gedragstechnieken *

 

 

9g. Wat was het kanaal of wat waren de kanalen die zijn ingezet in de interventieconditie(s)? (meerdere keuzemogelijkheden) *

 

 

9h. Is het project van tevoren geregistreerd ('pre registered')? *

 

 

9i. Heeft het project geleid tot een wetenschappelijke publicatie of is het ter publicatie aangeboden bij een wetenschappelijk tijdschrift? *

 

 

9j. Wat waren de gebruikte gedragstechnieken? (meerdere keuzemogelijkheden) *

 

 

 

 

Gevraagd ter illustratie van het project

Behalve het invullen van dit aanmeldformulier vragen we je om het volgende materiaal in te sturen ter illustratie van het project. Je kunt deze bestanden mailen naar binnl@minezk.nl.

A. PDF-versie van de onderzoeksrapportage
Heb je een verdiepend document dat we bij het project kunnen publiceren, bv. een onderzoeksrapportage van het project? De kennisbank geeft gelegenheid om een bestand toe te voegen. We vragen je ons een PDF-versie van de onderzoeksrapportage te mailen. Graag opslaan in het volgende format:  Rapportage_Naam project_Naam organisatie, dus bv. Beeld_Minder Betaalverzuimen_Belastingdienst.

B. Visuele weergave resultaten
Om de resultaten van jullie casussen goed en uniform te kunnen visualiseren vragen we je om een beperkt aantal gegevens aan te leveren in dit speciaal hiervoor ontwikkelde Excelbestand.
Het gaat dan bijvoorbeeld om de namen en waarden van de uitkomstvariabelen, de namen van de interventiecondities, en informatie over de mate van significantie van de getoetste verschillen in uitkomsten. Dit Excelbestand graag opslaan met Resultaten, gevolgd door de naam van je project en de betrokken organisatie (dus bv. Resultaten_Minder betaalverzuimen_Belastingdienst).

C. Visuele weergave van de interventie
Om jullie projecten op een zo aansprekend mogelijke wijze te presenteren, vragen we je om een aantrekkelijke visuele weergave van de interventie (of een highlight daaruit) in een zo hoog mogelijke resolutie. Graag opslaan als Figuur, gevolgd door de naam van het project en de betrokken organisatie in de bestandsnaam zetten, dus bv. Figuur 1_Minder betaalverzuimen_Belastingdienst).

 

 Anti spam controle *

We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.
 

Een momentje...


Cookie-instellingen